Keizersgracht, Amsterdam

Keizersgracht

Amsterdam, Netherlands
  • 1 bedroom
  • Surface Area: 25m2
  • Unfurnished
Save This
€895 Monthly
1 bedroom Unfurnished
Your Name:

Your Email:

Your Phone:

Message:

Keep me updated of similar properties

Description

Translate
*ENGLISH TEXT BELOW *

TIJDELIJK TE HUUR TOT 1 APRIL 2018

Algemeen
Een studio appartement in een kleinschalig complex met vier woonlagen aan de Keizersgracht te Amsterdam. Op loopafstand zijn er verschillende winkels, restaurants en supermarkten. Het appartement is beschikbaar voor één of twee werkende of studerende huurder(s). Huisdieren in overleg. Roken is niet toegestaan.

De studio is gelegen op de tweede etage van het gebouw.

De studio is voorzien van een douchecabine en een eigen keuken met koelkast en kookplaat.

Locatie
De Amsterdamse grachtengordel is een fraaie staaltje stadsplanning rondom het oude centrum wat dateert uit de 17de eeuw, ook wel De Gouden Eeuw genoemd, toen Amsterdam was uitgegroeid tot een zeer welvarende handelsstad. De Grachtengordel is aangelegd, omdat vele VOC-schepen met enorme rijkdommen uit het oosten terugkwamen en om de uitdijende
stad op een eenvoudige manier te kunnen bevoorraden.
De Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht zijn de drie grachten die de elegante
bocht vormen rond de oude stad tot aan de Amstel. Elke gracht is omgeven met bomen
en geplaveide straten, waardoor de karakteristieke, smalle grachtenpanden gescheiden
worden van de waterkant. De verkeersaders naar en van het centrum doorkruisen deze
buurt, maar verstoren er nauwelijks de voorname rust.

Kenmerken
• Details
o Huurprijs (exclusief): € 850,- exclusief gwe
o Gas, water en elektriciteit: voorschot via verhuurder ca. € 100,-
o Servicekosten: € 45,- inbegrepen
o Type huurder: werkende / studerend (met garantstelling)
o Minimale huurtermijn: 12 maanden
o Waarborgsom: € 995,-
o Beschikbaar per: direct

• Woning
o Plaats: Amsterdam
o Straat: Keizersgracht
o Soort woning: studio appartement
o Oplevering: Gestoffeerd,
o Totale woonoppervlakte: ca 27m2
o Aantal kamers: 2
o Slaapkamers: 1
o Badkamers: 1
o Maximaal aantal personen: 1 persoon
o Balkon / dakterras: geen
o Huisdieren: in overleg

Vereiste gegevens
Zodra u de woning wilt huren is het verplicht om bij een overeenstemming een aantal gegevens te overhandigen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een huurovereenkomst. Deze gegevens bestaan uit:
o Kopie paspoort huurders en bewoners.
o Kopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens.
o Bij geen inkomen: de verklaring van een garantsteller.


Gemeentelijke belastingen
Eenmalig per jaar worden de gemeentelijke heffingen door de gemeente in rekening gebracht. De hoogte van de heffingen zijn per gemeente verschillend. De tarieven van de gemeentelijke belastingen kunt u op https://#removed#/belasting-heffingen/particulieren/ vinden. De huurder wordt aangeslagen voor het gebruikersgedeelte. Het is belangrijk om hiermee rekening mee te houden als huurder zijnde.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMPORARY FOR RENT UNTILL 1ST OF APRIL 2018

General
A studio apartment in a small-scale complex with four floors on the Keizersgracht in Amsterdam. Within walking distance there are several shops, restaurants and supermarkets. The apartment is available for one or two working or student tenant (s). Pets in consultation. Smoking is not allowed.

The studio is located on the second floor of the building.

The studio has a shower cubicle and a private kitchen with fridge and hob.

Location
The Amsterdam canal belt is a beautiful city planning around the old city dating back to the 17th century, also called The Golden Age, when Amsterdam had become a very prosperous trading city. The Grachtengordel was built because many VOC ships returned with huge wealth from the east and to the expansive
city ??in a simple way.
The Herengracht, Keizersgracht and Prinsengracht are the three canals that are elegant
Turn around the old town to the Amstel. Each canal is surrounded by trees
and cobbled streets, leaving the characteristic, narrow canal houses separated
get out of the water's edge. The traffic arteries to and from the center cross this
neighborhood, but hardly disturb the main rest.


Features
• Details
o Rental price (exclusive): € 850, - excluding gwe
o Gas, water and electricity: Advance payment via landlord approx. € 100, -
o Service costs: € 45, - included
o Type of tenant: working / student (with guarantee)
o Minimum rental period: 12 months
o Security deposit: € 995, -
o Available by: directly

• Housing
o City: Amsterdam
o Street: Keizersgracht
o Property type: studio apartment
o Delivery: Upholstered,
o Total living area: approx. 27 m2
o Number of rooms: 2
o Bedrooms: 1
o Bathrooms: 1
o Maximum number of persons: 1 person
o Balcony / roof terrace: none
o Pets: in consultation

Required data
As soon as you want to rent the property, it is mandatory to hand over a number of data upon agreement. This information is used for the preparation of a rental agreement. These data consist of:
o Copy passport tenants and residents.
o Copy of employment or employer's declaration with income data.
o With no income: the statement of a guarantor.


Municipal taxes
Municipal fees will be charged once a year by the municipality. The amount of charges is different from municipality. The rates of municipal taxes can be found at https://#removed#/belastingheffing/particulieren/. The tenant is being charged for the user area. It is important to take this into account as a tenant.


Please note that all the long stay apartments on our site are available for a minimum of 6 or 12 month rental period, unless stated otherwise in the description.